مسواک هارد

خرید اینترنتی مسواک هارد ایرانی

خرید اینترنتی مسواک هارد همانند سایر مدل های مسواک در حال گسترش است. اما عجیب این است که کاربرد مسواک های هارد چندان برای گروه های مصرف کننده مسواک تبیین نشده است. دسته بندی مسواک ها از نظر زبری عموما به سه گروه زیر تقیسم می شود. دسته بندی زبری برس سافت: سافت یا نرم […]

بیشتر بخوانید